Export

 

HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Bolagets hemmamarknad består av Finland, Sverige, Baltikum och Polen.

HKScan producerar, marknadsför och säljer gris-, nöt- och fågelkött, charkvaror och färdigmat för detaljhandeln, storkök, industrin samt exportkunder. Vi är verksamma i nio länder och har ca 11 000 anställda.

 

Naturligt säkert kött

HKScan värdesätter genom hela sin värdekedja ansvarsfullhet och produktsäkerhet. HKScans djur föds upp huvudsakligen av kontraktuppfödare som följer de höga nordeuropeiska standard med speciell hänsyn till djurens välmående och hälsa.

Finland och Sverige har en lång tradition vad beträffar djuromsorg. Viktiga exempel på åtgärder som befrämjar både människans och djurens väl är tidigt förbud av tillväxtfrämjande medel samt speciell salmonella-status från EU för all finsk och svensk nöt-, gris- och fågelkött. Ekseptionellt bra hälsostatus av finska, svenska och estniska grisar har fått uppmärksamhet internationellt, t o m från World Organisation for Animal Health.

 

Exportförsäljning

En av HKScans främsta ledstjärnor är konsument- och kundupplevd kvalitet. Det förutsätter produkter och service av hög kvalitet genom hela värdekedjan. HKScan har ett erfaret Export-team som betjänar kunder på alla kontinenter.


Kuvapaikka

Aktuellt i exporten